Archive | Aqidah RSS feed for this section

KENAPA JAKARTA BANJIR?

21 May

jakarta-banjir-7-420x215

Upgrade Tauhid:
– “Gara-gara buang sampah sembarangan akibatnya jakarta kebanjiran terus!”
– “Jakarta banjir akibat polusi lingkungan atau penebangan pohon yang semakin parah!”
– “Jakarta banjir akibat curah hujan yang tinggi dan kiriman air dari Bogor.”

Komentar:
– Bagaimana halnya dengan banjir di zaman Nabi Nuh? Di Zaman Nabi Nuh belum ada cerita kebanjiran karena buang sampah sembarangan? Atau penebangan liar dan polusi lingkungan?! Apalagi di jazirah Arab yang curah hujannya sedikit???
Continue reading

MENYEMBUNYIKAN KUBURAN ORANG SHALIH AGAR TIDAK DISEMBAH

21 May

1111Yunus bin Bakr berkata dari Muhammad Ishaq dari Abu Khalid bin Dinar, Abul Aliyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ketika kami menaklukkan Tartar, maka kami mendapatkan sebuah tempat tidur di dalam Baitul Mal Hurmuzan. Di atas tempat tidur tersebut terdapat mayat yang diatas kepalanya terdapat mushaf. Kami mengambil mushaf tersebut dan membawanya ke hadapan Umar bin Khaththab. Lalu Umar memanggil Ka’b. Lantas Ka’b menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab.

Dan sayalah orang yang pertama kali dari kalangan bangsa Arab yang membacanya. Aku membacanya seperti membaca Al Quran. Aku bertanya kepada Abul Aliyah: “Apa kandungan mushaf tersebut?” Ia menjawab: “Sejarah, perkara, dan ucapan-ucapan kalian serta segala sesuatu yang akan terjadi setelahnya.” Aku bertanya: Apa yang kalian perbuat terhadap sosok mayat tersebut?” Ia menjawab: “Kami menggali kubur di siang hari sebanyak tiga belas lubang kubur yang berpencar-pencar. Ketika malam tiba, maka kami menguburnya dan kami ratakan seluruh kuburan tersebut agar orang-orang tidak tahu (kuburan yang mana yang kami gunakan) agar mereka tidak membongkarnya.” Continue reading

HUKUM JIMAT DALAM ISLAM

26 Aug

Menjual jimat, sebuah bisnis yang akhir-akhir ini sangat menguntungkan, sehingga tidak jarang memunculkan orang kaya-orang kaya baru dalam bisnis ini. Penjualnya pun beraneka ragam, dari yang terang-terangan berlabel dukun sampai yang dipanggil kiai atau ustadz, bahkan da’i kondang. Pelanggannya juga cukup banyak, mulai dari orang-orang berpangkat, artis, konglomerat hingga rakyat jelata. Berbagai macam iklan penjualan jimat muncul di berbagai media, baik pada media umum maupun media khusus perdukunan, bahkan media “islami” (baca: tasawuf, sihir).

Beberapa Macam Bentuk Jimat di Masyarakat:

1. Batu Akik, Keris, Rajah, rantai babi, mustika, benda-benda bertuah, dll
2. Jimat keberuntungan
3. Jimat penghasilan
4. Jimat penglaris dagangan
5. Jimat kekuatan dan keberanian
6. Jimat kebal senjata tajam
7. Jimat perlindungan diri
8. Jimat perlindungan kendaraan dan rumah
9. Jimat kecintaan
10. Jimat keselamatan, dll
Continue reading

DIALOG RUKUN IMAN

2 Jul

Guru : “Rukun Iman ada berapa?”

Murid : “Ada enam!”

Guru : “Sebutkan!”

Murid : “Wah ustadz…itukan pelajaran masih kecil, kita semua sudah tahu tentang hal itu, jadi tidak perlu diulang lagi…”

Guru : “Ana hanya minta antum sebutkan saja kalau antum benar sudah tahu…”

Murid : “Iman kepada Allah, malaikat2Nya, kitab2Nya, Rasul2Nya, Hari Akhir, Takdir baik dan buruk.”

Guru : “Baiklah kalau antum sudah tahu. Sekarang, apakah antum mengimani semua rukun iman tersebut secara keseluruhan?”

Murid : “Jelas dong ustadz…kalau tidak mengimani salah satunya, bukan Muslim namanya…”

Guru : “Baiklah, sekarang kita perinci lagi…”

Murid : (???)

Guru : “Pembahasan pertama tentang Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ada berapa perkara?”

Murid : “Haah??? Emang ada pembagiannya lagi?”

Guru : “Ya ada. Katanya antum sudah tahu semua, itu kan pelajaran masih kecil?!”
Continue reading

PERTANYAAN JEBAKAN (SEPUTAR TAKDIR)

20 Jun

 

Guru : “Pertanyaan, apakah manusia berada dalam keadaan terpaksa atau diberi pilihan oleh Allah?”

Murid A : “Manusia itu dalam keadaan terpaksa, dan tidak diberi pilihan oleh Allah.”

Guru : “Apa dalilnya?”

Murid A : “Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, ‘Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: Al-Anfâl ayat 17).”

Guru : “Jika manusia dalam keadaan terpaksa, mengapa ia dihisab pada hari kiamat? Dan juga bukankah manusia itu memiliki kehendak, kemampuan untuk memilih?”

Murid A : …..

Guru : “Ada jawaban yang lain?”
Continue reading

PERKATAAN AL QURTHUBI TENTANG ALLAH DI ATAS ARSY

23 Feb


قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) هذه مسألة الاستواء، وللعلماء فيها كلام وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في الكتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولا. والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز، والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته.

(Tafsir Al-Qurthubi jilid 7 hal. 219 cetakan Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah 1964)

Artinya:
Continue reading

DIALOG SELAMAT NATAL

25 Dec

A : “Kamu koq mengucapkan Selamat hari Natal kepada non muslim? padahal kamu kan muslim?”

B : “Saya ingin berbuat baik kepada mereka. Apalagi mereka bukan kafir harbi (kafir yang memerangi). Bukankah Allah Ta’ala berfirman:
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu…” [QS. Al-Mumtahanah: 8].
Continue reading