Archive | 19:45

BUKAN ISLAM KTP (PICS)

20 Jun

Masihkah kita memakai kaos/pakaian seperti ini?

Continue reading

PERTANYAAN JEBAKAN (SEPUTAR TAKDIR)

20 Jun

 

Guru : “Pertanyaan, apakah manusia berada dalam keadaan terpaksa atau diberi pilihan oleh Allah?”

Murid A : “Manusia itu dalam keadaan terpaksa, dan tidak diberi pilihan oleh Allah.”

Guru : “Apa dalilnya?”

Murid A : “Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, ‘Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: Al-Anfâl ayat 17).”

Guru : “Jika manusia dalam keadaan terpaksa, mengapa ia dihisab pada hari kiamat? Dan juga bukankah manusia itu memiliki kehendak, kemampuan untuk memilih?”

Murid A : …..

Guru : “Ada jawaban yang lain?”
Continue reading

COWOK GANTENG DAN COWOK JELEK DIMATA CEWEK AWAM

20 Jun

Kalo Cowok Ganteng pendiam

Cewek-Cewek Bilang: Wow,cool banget..

 

Kalo Cowok Jelek pendiam

Cewek-Cewek Bilang: Ih kuper..

 

“”

Kalo Cowok Ganteng begaya gaul

Cewek-Cewek Bilang: Funky bo..

 

Kalo Cowok Jelek begaya gaul

Cewek-Cewek Bilang: Ih norak..

 

“”

Kalo Cowok Ganteng jomblo

Cewek-Cewek Bilang: Pasti dia perfeksionis

 

Kalo Cowok Jelek jomblo

Cewek-Cewek Bilang: Sudah jelas..kagak laku!

Continue reading

KAMUS ALAY

20 Jun

Bagi yang suka berbahasa ALAY, hati-hati aja ya…..(Apalagi yang berdakwah dengan bahasa Alay)

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha: “Bahwasanya perkataan Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam itu selalu jelas sehingga bisa dipahami oleh semua yang mendengar.” (HR Abu Daud)

Ali radhiyallahu ‘anhu mengatakan: “Ajaklah bicara manusia sesuai dengan apa yang dia mengerti. Apakah kalian senang jika Allah dan Rasul-Nya didustakan?” (HR. Al-Bukhari, Kitabul ‘Ilmi, Bab Man khashsha bil ‘ilmi qauman duna qaumin karahiyatan an la yafhamu).

KAMUS ALAY:

Gue : W, Wa, Q, Qu, G
Lo : U
Rumah : Humz, Hozz
Aja : Ja, Ajj (Ajj bacanya apa ya?)
Yang : Iank/Iang, Eank/Eang (ada juga yang iiank/iiang) Continue reading